УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 1 юни 2016 г. стартира кампанията по подаване на документи за придобиване на професионалноквалификационна степен. Последен ден за изпращане и приемане на документи 1 август (понеделник).

Документите се подават в ДИУУ (Учебен отдел, стая 107) или по пощата.

ДИУУ провежда целогодишно подготвителни  курсове за ПКС (цена на еднодневен курс – 24 лв.). При сформирана група (не по-малко от 10 души) може да се проведе обучение и/или изпит на място.

Как може да кандидатствате?
  • Попълнете онлайн заявление за кандидатстване за съответното ПКС. След като натиснете бутона „Изпрати“, на имейла си ще получите копие от заявлението в PDF формат – това значи, че вече сте се регистрирали. Разпечатайте и подпишете получения PDF файл – това е Вашата молба, която трябва да приложите към останалите документи.
  • Ако подавате документите за кандидатстване в ДИУУ, към разпечатаната молба приложете останалите необходими документи (виж Документи за кандидатстване). Не забравяйте да приложите 1 снимка паспортен формат и документ за внесена сума за подаване на документи за явяване на изпит за присъждане на съответната ПКС.
  • Ако искате да изпратите документите си по пощата, към заявлението, с което вече сте се регистрирали, трябва да приложите всички останали необходими документи (виж Документи за кандидатстване), като към всеки един от тях е задължително да напишете: ВЯРНО С ОРИГИНАЛА и се подпишете! Не забравяйте да приложите 1 снимка паспортен формат и документ за внесена сума за подаване на документи за явяване на изпит за присъждане на съответната ПКС.

Обучения

Предстоящи курсове
и специализации
в ДИУУ

Виж тук

Предстоящо

VI Есенен 
научно-образователен 
форум

Покана

Цени

Цени на образователни
и административни услуги
в ДИУУ

Виж още