Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Свидетелствата за придобита II ПКС за 2016 г. са готови и може да бъдат получени в Учебен отдел на ДИУУ.

Свидетелствата за придобита I ПКС за 2016 г. са готови и може да бъдат получени в Учебен отдел на ДИУУ.

Свидетелствата за придобита V ПКС по чл. 18 от Наредба №5 (с грамоти и награди на ученици) за 2016 г. са готови и може да бъдат получени в Учебен отдел на ДИУУ. Списъка с присъдена V ПКС по чл. 18 може да видите тук.

Напомняме Ви, че при получаването трябва да представите документ за преведена такса от 30 лв. по банковата сметка на ДИУУ–СУ (като основание за плащане пишете: Свидетелство за ПКС–ДИУУ). Свидетелството не е задължително да бъде получено лично. За Ваше удобство може да Ви го изпратим и с куриерска фирма на посочен адрес. За целта изпратете email на uchebenotdeldiuu@abv.bg с трите имена, адрес за получаване, телефон за връзка и копие на платежния документ.

Обучения

Предстоящи курсове
и специализации
в ДИУУ

Виж тук

Предстоящо

Тематична програма „Практически проекции на новите учебни програми в начален етап на обучение“

Подробности

Цени

Цени на образователни
и административни услуги
в ДИУУ

Виж още