Свидетелствата за придобита II ПКС, сесия 2015 г., са готови и може да бъдат получени в Учебен отдел на ДИУУ.
Свидетелствата за придобита V ПКС по чл. 18 от Наредба №5 (с грамоти и награди на ученици), сесия 2015 г., са готови и може да бъдат получени в Учебен отдел. Списък на придобилите V ПКС по чл. 18 от Наредба №5 може да видите тук.

Обучения

Предстоящи курсове
и специализации
в ДИУУ

Виж тук

Новини

V Есенен форум и
церемония по връчване
на свидетелствата за І ПКС

Виж още

инициативи

Национална кръгла маса –
информационна кампания
„Млад учител“

Виж още