Кампанията по подаване на документи за придобиване на професионалноквалификационни степени – сесия 2015 г. ще започне на 1 юни и ще продължи до 30 юли. Необходимите документи за кандидатстване може да видите тук.
Съгласно новите промени в Наредба № 5, към момента на кандидатстване за 5 ПКС трябва да имате най-малко две години педагогически стаж. Цялата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 1996 г. вижте тук.

Обучения

Предстоящи курсове
и специализации

Виж тук

форум

V Есенен научно-образователен форум „Съвременното училище и квалификацията на учителите“

Подробности

важно

XI издание на Конкурса за образователно-програмни продукти

Награди