В отговор на постъпилите запитвания съобщаваме на всички заинтересовани, че ДИУУ удължава срока за изпращане на заявки за участие в V Есенен научно-образователен форум „Съвременното училище и квалификацията на учителите“ и резюмета на докладите до 1 октомври 2015 г. Сроковете за депозиране на докладите и превеждане на таксите правоучастие остават без промяна, както са указани в поканата – 1 октомври 2015 г.

Обучения

Предстоящи курсове
и специализации
в ДИУУ

Виж тук

форум

V Есенен научно-образователен форум „Съвременното училище и квалификацията на учителите“

Подробности

предстоящо

Международна конференция
„Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности“

Покана