Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ В ДИУУ

Всички свидетелствата за придобита V, IV, II и I ПКС за 2016 г. са готови и може да бъдат получени в Учебен отдел на ДИУУ.

Напомняме Ви, че при получаването трябва да представите документ за преведена такса от 30 лв. по банковата сметка на ДИУУ–СУ (като основание за плащане пишете: Свидетелство за ПКС–ДИУУ). Свидетелството не е задължително да бъде получено лично. За Ваше удобство може да Ви го изпратим и с куриерска фирма на посочен адрес. За целта изпратете email на uchebenotdeldiuu@abv.bg с трите имена, адрес за получаване, телефон за връзка и копие на платежния документ.