Кампанията по подаване на документи за придобиване на професионалноквалификационни степени – сесия 2015 г. ще започне на 1 юни и ще продължи до 30 юли. Заявленията ще се попълват онлайн след 25 май.

Необходимите документи за кандидатстване може да видите тук.

форум

V Есенен научно-образователен форум „Съвременното училище и квалификацията на учителите“

Подробности

предстоящо

Подготвителен курс
по БЕЛ и чужди езици
за V и IV ПКС

Виж тук

важно

Заключителен етап
на 11-ото издание на Конкурса за образователно-програмни продукти

Покана