Всички свидетелства за ПКС – сесия 2014 г. са готови и могат да бъдат получени в ДИУУ или по пощата.

Ако искате да получите свидетелството си по пощата, е необходимо да изпратите на e-mail uchebenotdeldiuu@abv.bg сканиран документа за платена такса от 30 лв. (вижте тук), точен адрес и телефон за връзка. Пощенските разноски са за ваша сметка. Моля, в „Относно“ напишете изрично „Получаване на свидетелство за [номер] ПКС“.

Обучения

Предстоящи курсове и специализации

Виж всички

Конкурс

за образователно-програмни продукти

Подробности

Важно

за педагогически
съветници

Подробности