Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Свидетелствата за придобита V ПКС по чл. 18 от Наредба №5 (с грамоти и награди на ученици) за 2016 г. са готови и може да бъдат получени в Учебен отдел на ДИУУ.

Напомняме Ви, че при получаването трябва да представите документ за преведена такса от 30 лв. по банковата сметка на ДИУУ–СУ (като основание за плащане пишете: Свидетелство за ПКС–ДИУУ). Свидетелството не е задължително да бъде получено лично. За Ваше удобство може да Ви го изпратим и с куриерска фирма на посочен адрес. За целта изпратете email на uchebenotdeldiuu@abv.bg с трите имена, адрес за получаване, телефон за връзка и копие на платежния документ.

Списъка с присъдена V ПКС по чл. 18 от Наредба №5 (с грамоти и награди на ученици) за 2016 г. може да видите тук.

Графика за провеждане на изпитите за II и V ПКС в ДИУУ може да видите тук.

Защитите за I ПКС ще се проведат на 24, 25, 26 и 27 октомври 2016 г. Графика може да видите тук.

Обучения

Предстоящи курсове
и специализации
в ДИУУ

Виж тук

Предстоящо

VI Есенен 
научно-образователен 
форум

Покана

Цени

Цени на образователни
и административни услуги
в ДИУУ

Виж още