Свидетелствата за придобита ПКС – сесия 2014 ще бъдат готови през м. декември и могат да бъдат получени в ДИУУ или чрез куриер.
Ако искате да получите свидетелството си по пощата, изпратете на e-mail uchebenotdeldiuu@abv.bg точен адрес и телефон за връзка,
като приложите копие от документа за платена такса. x

Уважаеми университетски преподаватели, специалисти в системата на средното образование, директори на детски градини и училища, учители, възпитатели, представители на НПО

В отговор на постъпилите множество запитвания относно възможностите за удължаване на срока за изпращане на заявки за участие в
ІV Есенен научно-образователен форум „Учителят и модернизирането на образованието – национални и европейски практики“ (14-15 ноември 2014) и резюмета на докладите, Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски“ ви уведомява, че удължава посочения в поканата срок до 1 октомври 2014 г. Останалите срокове остават без промяна.

Предстоящо

ІV Есенен научно-образователен форум

Покана

Важно

Свидетелства за V ПКС по чл. 18 от Наредба №5

Виж още

Новини

Изпитна сесия и график на изпитите за ПКС

Виж датите

Обучения

Предстоящи курсове и специализации

Виж всички