Новини

Новини

Международна конференция „ProTeach”

Департаментът по информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) участва в заключителна конференция на международния проект ProTeach, обединил усилията на представители на учителските синдикати от три централни балкански държави: Синдикат на българските учители (СБУ) –

Информация

Електронни адреси за изпращане на писмени разработки за I и II ПКС сесия 2022г.

Електронни адреси за изпращане на писмени разработки според номера на подготвителния курс за 1 ПКС – Сесия 2022: Курс № Ел. адрес за изпращане на писмените разработки 8204 pks8204@abv.bg 8205 pks8205@abv.bg 8206 pks8206@abv.bg 8207 pks8207@abv.bg

Новини

Юбилейна научна конференция „Традиция и новаторство“

Юбилейна научна конференция „Традиция и новаторство“, посветена на 30-годишнината от създаването на Нов български университет и на филологическите програми към департамент „Чужди езици и  култури“. На 4 и 5 юни 2022г. в аулата на

Информация

XII международен есенен научно-образователен форум „Съвременното образование и квалификацията на учителите – традиции и иновации“

София, 21 октомври 2022 година конференцията се провежда в сътрудничество със СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, МОН НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО „АЗБУКИ“, МОН Издателство „Просвета“ Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при

Новини

Департаментен научен съвет

Департаментният научен съвет обединява хабилитирани представители от Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ), Департамента по спорт (ДС) и Департамента за езиково обучение (ДЕО), като осъществява дейности във връзка с академичното развитие на

Новини

11 международен франкофонски фестивал “Солей”

Единадесетият международен франкофонски фестивал “Солей” бе официално открит на 3-ти юни 2022 г. в Созопол. Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) е сред институционалните партньори на фестивала за втори път. Програмата включва

Новини

Софийският университет отбеляза 24 май 2022 г.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбеляза 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, с академично тържество. На празника в Аулата присъстваха

Новини

Новият „Ботйов лист” за 2022 г.

  С участие в новия „Ботйов лист” за 2022 г. за първи път се включи и Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Като един от най-известните съвременни