Новини

Новини

Изпитна сесия есен 2022г.

> От 24 октомври 2022 г. в ДИУУ се провеждат защитите на писмените разработки за  I ПКС. Педагогически специалисти  от цялата страна представят своите иновационни изследвания пред комисия от университетски преподаватели.

Информация

XVI Конкурс за образователни продукти

Департамент за информация и усъвършенстване на учители Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява XVI Конкурс за образователни продукти

Новини

Покана

П О К А Н А до членовете на Общото събрание на ДИУУ при СУ „Св. Климент Охридски“   Съгласно чл. 43 (1) и (2) от Правилника за устройство и дейността  на СУ „Св.

Информация

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ 2022-2023

В рамките на Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ за 2022 г. департаментите (ДИУУ, ДС и ДЕО) при СУ „Св. Кл. Охридски” обявяват конкурс за:   Кандидати: Брой места: Работно време: Срок:

Новини

Международна конференция „ProTeach”

Департаментът по информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) участва в заключителна конференция на международния проект ProTeach, обединил усилията на представители на учителските синдикати от три централни балкански държави: Синдикат на българските учители (СБУ) –

Информация

Електронни адреси за изпращане на писмени разработки за I и II ПКС сесия 2022г.

Електронни адреси за изпращане на писмени разработки според номера на подготвителния курс за 1 ПКС – Сесия 2022: Курс № Ел. адрес за изпращане на писмените разработки 8204 pks8204@abv.bg 8205 pks8205@abv.bg 8206 pks8206@abv.bg 8207 pks8207@abv.bg

Новини

Юбилейна научна конференция „Традиция и новаторство“

Юбилейна научна конференция „Традиция и новаторство“, посветена на 30-годишнината от създаването на Нов български университет и на филологическите програми към департамент „Чужди езици и  култури“. На 4 и 5 юни 2022г. в аулата на

Информация

XII международен есенен научно-образователен форум „Съвременното образование и квалификацията на учителите – традиции и иновации“

София, 21 октомври 2022 година конференцията се провежда в сътрудничество със СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, МОН НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО „АЗБУКИ“, МОН Издателство „Просвета“ Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при