Новини

Новини

Първи дистанционни публични защити в ДИУУ

В периода 28-29 март 2020 г. във виртуална класна стая успешно се проведоха първите дистанционни публични защити в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ В общо 12