Новини

Информация

XII международен есенен научно-образователен форум „Съвременното образование и квалификацията на учителите – традиции и иновации“

София, 21 октомври 2022 година конференцията се провежда в сътрудничество със СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, МОН НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО „АЗБУКИ“, МОН Издателство „Просвета“ Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при

Новини

Департаментен научен съвет

Департаментният научен съвет обединява хабилитирани представители от Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ), Департамента по спорт (ДС) и Департамента за езиково обучение (ДЕО), като осъществява дейности във връзка с академичното развитие на

Новини

11 международен франкофонски фестивал “Солей”

Единадесетият международен франкофонски фестивал “Солей” бе официално открит на 3-ти юни 2022 г. в Созопол. Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) е сред институционалните партньори на фестивала за втори път. Програмата включва

Новини

Софийският университет отбеляза 24 май 2022 г.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбеляза 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, с академично тържество. На празника в Аулата присъстваха

Новини

Новият „Ботйов лист” за 2022 г.

  С участие в новия „Ботйов лист” за 2022 г. за първи път се включи и Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Като един от най-известните съвременни

Информация

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЕСЕН 2022г

  Кандидатстването за 5 ПКС, 4 ПКС, 2 ПКС и 1 ПКС започва от 01.06.2022 г. и завършва на 31.07.2022 г.  Желаещите да участват в ИЗПИТНАТА СЕСИЯ през есента на 2022 г. за присъждане

Новини

Диалогът в образованието – съвременност и перспективи

Излезе от печат сборникът „Диалогът в образованието – съвременност и перспективи“ (Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2021, 344 с.). В него са включени доклади и научни съобщения от Десетия международен научно-образователен форум, организиран

Новини

Защити за първа ПКС само дистанционно

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   Предвид усложнената епидемична обстановка в страната и въведените от 21.10.2021 г. нови мерки, ЗАЩИТИТЕ ЗА ПЪРВА ПКС ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ САМО ДИСТАНЦИОННО. Графикът с часовете за защита и линкът за достъп