Новини

Новини

XI международен есенен научно-образователен форум „Оптимизация на образователната среда“. София, 12-13 ноември 2021

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани да участвате в единадесетото издание на Есенния научно-образователен форум. Тази година темата на събитието е „Оптимизация

online conference
Новини

Национална онлайн конференция за повишаване на квалификацията на учителите

Синдикатът на българските учители и Висшето училище по застраховане и финанси и с подкрепата на МОН проведоха на 25 март 2021 г национална научно-приложна конференция на тема: „Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми

Новини

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ 2021

В рамките на третата фаза на Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ департаментите (ДИУУ, ДС и ДЕО) при СУ „Св. Кл. Охридски” обявяват конкурс за:   Кандидати:   Брой места:   Работно време:  

Новини

Когато има иновативно съдържание, има и добри резултати.

Все по-често ще ни се налага да се обръщаме към дистанционното обучение и електронните ресурси, заяви проф. дфн Димитър Веселинов пред вестник Азбуки, бр. 28, 2020 г. – Директор на Департамента за информация и

Новини

Продължават обученията на учители в Департамента за информация и усъвършенстване на учители

В края на учебната година продължават квалификационните курсове на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет (ДИУУ). В разгара на кандидатската кампания на учителите за професионално-квалификационни степени (ПКС) учителите още по-интензивно

Новини

ДИУУ на страниците на в. „Учителско дело“

Вестник „Учителско дело“ от 15 юни 2020 г. публикува специален материал върху тенденциите в развитието на квалификационно-педагогическата политика на Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) в условията на пандемия. В публикувания в

Новини

Сътрудничеството на ДИУУ с Националното издателство за образование и наука „Аз-Буки“

Стартира нов етап в сътрудничеството с Националното издателство за образование и наука „Аз-Буки“ с подновяването на абонамента от Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) за актуална научна периодика, отразена в световните бази

Новини

Десети есенен научно-образователен форум „Диалогът в образованието – съвременност и перспективи“. София, 13-14 ноември 2020

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани да участвате в десетото юбилейно издание на Есенния научно-образователен форум. Тази година темата на събитието е

Новини

Първи дистанционни публични защити в ДИУУ

В периода 28-29 март 2020 г. във виртуална класна стая успешно се проведоха първите дистанционни публични защити в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ В общо 12