Новини

Новини

ДИУУ на страниците на в. „Учителско дело“

Вестник „Учителско дело“ от 15 юни 2020 г. публикува специален материал върху тенденциите в развитието на квалификационно-педагогическата политика на Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) в условията на пандемия. В публикувания в

Новини

Сътрудничеството на ДИУУ с Националното издателство за образование и наука „Аз-Буки“

Стартира нов етап в сътрудничеството с Националното издателство за образование и наука „Аз-Буки“ с подновяването на абонамента от Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) за актуална научна периодика, отразена в световните бази

Новини

Десети есенен научно-образователен форум „Диалогът в образованието – съвременност и перспективи“. София, 13-14 ноември 2020

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да Ви покани да участвате в десетото юбилейно издание на Есенния научно-образователен форум. Тази година темата на събитието е

Новини

Първи дистанционни публични защити в ДИУУ

В периода 28-29 март 2020 г. във виртуална класна стая успешно се проведоха първите дистанционни публични защити в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ В общо 12