Конспекти 4 ПКС

Български език и литература: 4 ПКС БЕЛ

Биология: 4 ПКС БИОЛОГИЯ

Чужди езици: 4 ПКС ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Философия: 4 ПКС ФИЛОСОФИЯ

Физика: 4 ПКС ФИЗИКА

Физическо възпитание и спорт: 4 ПКС ФВС

География: 4 ПКС ГЕОГРАФИЯ

Химия: 4 ПКС ХИМИЯ

Изобразително изкуство: 4 ПКС ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Иконимически дисциплини: 4 ПКС ИКОНОМИКА

Информационни технологии: 4 ПКС – ИНФОРМАТИКА

История: 4 ПКС ИСТОРИЯ

Математика: 4 ПКС – МАТЕМАТИКА

Музика – ТД: 4 ПКС МУЗИКАЛНО-ТЕОРЕТИЧНИ ДИСЦИПЛИНИ

Музикални инструменти и пеене: 4 ПКС МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЕЕНЕ

Музика – хореография: 4 ПКС МУЗИКА – ХОРЕОГРАФИЯ

НУП: 4 ПКС НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Професионално образование: 4 ПКС – ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Педагогика: 4 ПКС Педагогика

Педагогическа психология: 4 ПКС ПЕДАГ. ПСИХОЛОГИЯ

Предучилищна педагогика: 4 ПКС ПУП

Специална педагогика: 4 ПКС СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Управлние на образованието: 4 ПКС УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО