Конспекти 4 ПКС

Български език и литература: 4 ПКС БЕЛ

Биология: 4 ПКС БИОЛОГИЯ

Чужди езици: 4 ПКС ЧУЖД ЕЗИК

Философия: 4 ПКС ФИЛОСОФИЯ

Физика: 4 ПКС ФИЗИКА

ФВС: 4 ПКС ФВС

География: 4 ПКС ГЕОГРАФИЯ

Химия: 4 ПКС ХИМИЯ

Изобразително изкуство: 4 ПКС ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Иконимически дисциплини: 4 ПКС ИКОНОМИКА

Информатика: 4 ПКС – ИНФОРМАТИКА

История: 4 ПКС ИСТОРИЯ

Информационни технологии: 4 ПКС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Математика: 4 ПКС – МАТЕМАТИКА

Музика – БНХ: 4 ПКС – МУЗИКА БНХ

Музика – ДГ: 4 ПКС МУЗИКА В ДГ

Музика – СМУ: 4 ПКС МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Музика – ТД: 4 ПКС МУЗИКАЛНО-ТЕОРЕТИЧНИ

НУП: 4 ПКС НУП

Педагогика: 4 ПКС ПЕДАГОГИКА

Професионално образование: 4 ПКС – ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Педагогическа психология: 4 ПКС ПЕДАГ. ПСИХОЛОГИЯ

Предучилищна педагогика: 4 ПКС ПУП

Специална педагогика: 4 ПКС СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Управлние на образованието: 4 ПКС УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО