Конспекти 5 ПКС

Български език и литература: 5 ПКС БЕЛ

Биология: 5 ПКС БИОЛОГИЯ

Чужди езици: 5 ПКС ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Философия: 5 ПКС ФИЛОСОФИЯ

Физика: 5 ПКС ФИЗИКА

Физическо възпитание и спорт: 5 ПКС ФВС

География: 5 ПКС ГЕОГРАФИЯ

Химия: 5 ПКС ХИМИЯ

Изобразително изкуство: 5 ПКС ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Информационни технологии: 5 ПКС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Иконимически дисциплини: 5 ПКС ИКОНОМИКА

История: 5 ПКС ИСТОРИЯ

Математика: 5 ПКС МАТЕМАТИКА

Музика и музикално-теоретични дисциплини: 5 ПКС МУЗИКА

Музикален инструмент и пеене: 5 ПКС МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ И ПЕЕНЕ

Музика – хореография: 5 ПКС МУЗИКА – ХОРЕОГРАФИЯ

НУП: 5 ПКС НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Педагогическа психология: 5 ПКС ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ

Професионално образование: 5 ПКС ПРОФ.ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Предучилищна педагогика: 5 ПКС ПУП

Специална педагогика: 5 ПКС СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Управлние на образованието: 5 ПКС  УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО